نهمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴، فروردین ماه ۱۴۰۲

نهمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴

The 9th National Conference on the role of management in the 1404 perspective

پوستر نهمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴

نهمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴ در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ توسط ،سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری گیلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴ مراجعه فرمایید.