ششمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴، خرداد ماه ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴

Sixth National Conference on the Role of Management in Vision 1404

پوستر ششمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴

ششمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴ در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بسيج مهندسي صنعتي استان گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴