سومین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴، مرداد ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴

Third National Conference on the Role of Management in the Perspective of 1404

پوستر سومین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴

سومین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴ در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ توسط ،سازمان بسيج مهندسي صنعتي استان گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴