سومین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز 1404، مرداد ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز 1404

Third National Conference on the Role of Management in the Perspective of 1404

پوستر سومین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز 1404

سومین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز 1404 در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ توسط ،سازمان بسيج مهندسي صنعتي استان گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز 1404 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز 1404