دومین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴، بهمن ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴

The second national conference on the role of management in the vision of 1404

پوستر دومین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴

دومین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴ در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،سازمان بسيج مهندسي صنعتي استان گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴