کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴، شهریور ماه ۱۳۹۷

کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴

National Conference on the Role of Management in the Perspective of 1404

پوستر کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴

کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴ در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ توسط ،سازمان بسيج مهندسي صنعتي استان گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴