چهارمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز 1404، بهمن ماه ۱۳۹۸

چهارمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز 1404

Fourth National Conference on the Role of Management in the Perspective of 1404

پوستر چهارمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز 1404

چهارمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز 1404 در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه كنفرانس (سازمان بسيج مهندسي صنعتي استان گيلان ) در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز 1404 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز 1404