هفتمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴، تیر ماه ۱۴۰۱

هفتمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴

Seventh National Conference on the Role of Management in Vision 1404

پوستر هفتمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴

هفتمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴ در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بسيج مهندسي صنعتي استان گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴