پنجمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴، بهمن ماه ۱۳۹۹

پنجمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴

Fifth National Conference on the Role of Management in Vision 1404

پوستر پنجمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴

پنجمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴ در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ توسط ،دبيرخانه كنفرانس (سازمان بسيج مهندسي صنعتي استان گيلان ) در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴