هشتمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴، بهمن ماه ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴

The 8th National Conference on the role of management in the 1404 perspective

پوستر هشتمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴

هشتمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴ در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ توسط ، سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری گیلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴