هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران، شهریور ماه ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران

8th International Conference on Modern Management and Accounting Studies in Iran

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران

هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ توسط ،دانشگاه جامع علمی کاربردی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران