ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران، شهریور ماه ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران

6th International Conference on Modern Management and Accounting Studies in Iran

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران

ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران