هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران، اسفند ماه ۱۴۰۰

هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران

7th International Conference on Modern Management and Accounting Studies in Iran

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران

هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران