دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران، دی ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران

Second National Conference on Modern Management Studies in Iran

پوستر دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران

دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران