چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران، شهریور ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران

4th International Conference on Modern Management and accounting Studies in Iran

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،دانشگاه علمي كاربردي-سازمان همياري شهرداري ها و مركز توسعه خلاقيت و نوآوري علوم نوين در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران