سومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران، تیر ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران

Third National Conference on Modern Management and Accounting in Iran

پوستر سومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران

سومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۸ توسط ،دانشگاه جامع علمي كاربردي –سازمان همياري شهرداري ها و مركز توسعه خلاقيت و نوآوري علوم نوين در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران