نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری

The 9th International Conference on Management Sciences and Accounting

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری

نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی،مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری