اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار، بهمن ماه ۱۳۹۳

اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار

The first International Symposium of Sustainable Development Science

پوستر اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار

اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹۳ توسط ،موسسه آموزشي عالي مهر اروند و مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار