سومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار، اسفند ماه ۱۳۹۵

سومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار

3rd International Symposium on Management Science with a focus on sustainable development

پوستر سومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار

سومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند،موسسه آموزشي عالي مهر اروند و مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار