دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار، اسفند ماه ۱۳۹۴

دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار

The Second International Symposium on Management Science with a focus on sustainable development

پوستر دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار

دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،موسسه آموزشي عالي مهر اروند و مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار