دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار، اسفند ماه ۱۳۹۴

دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار

پوستر دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار

دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،موسسه آموزشي عالي مهر اروند و مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار