هفتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری، خرداد ماه ۱۴۰۰

هفتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری

The 7th International Conference on Management Sciences and Accounting

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری

هفتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری