پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری، خرداد ماه ۱۳۹۸

پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری

The 5th International Congress Sustainable Engineering and Management and accounting Science

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری

پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۸ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند،موسسه آموزشي عالي مهر اروند و مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری