ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری، خرداد ماه ۱۳۹۹

ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری

The 6th International Conference on Management and Accounting Sciences

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری

ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند،موسسه آموزشي عالي مهر اروند و مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری