هشتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری، خرداد ماه ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری

The 8th International Conference on Management Sciences and Accounting

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری

هشتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند،مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری