نهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق، آذر ماه ۱۴۰۲

نهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

The 9th International and National Conference on Management, Accounting and Law Studies

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

نهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق