ششمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق، خرداد ماه ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

Sixth International Conference on Management, Accounting and Law Studies

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

ششمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق