ششمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق، خرداد ماه ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

Sixth International Conference on Management, Accounting and Law Studies

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

ششمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق