هشتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق، خرداد ماه ۱۴۰۲

هشتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

The 8th International and National Conference on Management, Accounting and Law Studies

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

هشتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق