هشتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق، خرداد ماه ۱۴۰۲

هشتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

The 8th International and National Conference on Management, Accounting and Law Studies

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

هشتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق