هفتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق، آذر ماه ۱۴۰۱

هفتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

The 7th International and National Conference on Management, Accounting and Law Studies

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

هفتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق