هفتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق، آذر ماه ۱۴۰۱

هفتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

The 7th International and National Conference on Management, Accounting and Law Studies

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

هفتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۱ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق