پنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق، آذر ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

Fifth International Conference on Management, Accounting and Law Studies

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

پنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق در تاریخ ۴ آذر ۱۴۰۰ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق