پنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق، آذر ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

Fifth International Conference on Management, Accounting and Law Studies

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

پنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق در تاریخ ۴ آذر ۱۴۰۰ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق