بیست و دومین کنفرانس هیدرولیک ایران، آبان ماه ۱۴۰۲

بیست و دومین کنفرانس هیدرولیک ایران

The 22nd Iranian Hydraulic Conference

پوستر بیست و دومین کنفرانس هیدرولیک ایران

بیست و دومین کنفرانس هیدرولیک ایران در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ توسط دانشگاه مراغه،انجمن هیدرولیک ایران در شهر مراغه برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.