سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، آبان ماه ۱۳۹۳

سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

13th Iranian Hydraulic Conference

پوستر سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۳ توسط دانشگاه تبریز،انجمن هیدرولیک ایران در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران