هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، بهمن ماه 98

هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

18th Iranian Hydraulics Conference

پوستر هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشگاه تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران مراجعه فرمایید.


اهداف کنفرانس:

1- ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در سطح ملی بین محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علم هیدرولیک سروکار دارند                                                       

2- همکاری با نهادهای اجرائی، علمی و پژوهشی در زمینۀ ارزیابی و بازنگری طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینۀ موضوعات کنفرانس      

3- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز                         

4- برپایی نمایشگاههای تخصصی جانبی به منظور افزایش ارتباط دانشگاه با صنعت       

5- ارتقاء، توسعه و ترویج دانش مهندسی هیدرولیک                                                  

6- معرفی آخرین دستاوردها و تجربیات پژوهشی و کاربردی در زمینه‌های مختلف مهندسی هیدرولیک                              

 

محور اصلی: مدیریت سیل

سایر محورها:

 • مهندسی رودخانه
 • هیدروانفورماتیک
 • هیدرولیک محاسباتی
 • هیدرولیک دریا و سواحل
 • هیدرولیک محیط های متخلخل
 • هیدرولیک محیط زیستی
 • فناوری های نوین آب
 • سازه های هیدرولیکی
 • ماشین های هیدرولیکی
 • سیستم های انتقال و توزیع آب
 • تجهیزات و روشهای اندازه گیری در هیدرولیک
 • کاربرد RS و GIS در مهندسی هیدرولیک


مقالات پذیرش شده در هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران