یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، آبان ماه ۱۳۹۱

یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

11th Iranian Hydraulic Conference

پوستر یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۱ توسط دانشگاه ارومیه،انجمن هیدرولیک ایران در شهر ارومیه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران