هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

8th Iranian Hydraulic Conference

هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۸۸ تا ۲۶ آذر ۱۳۸۸ توسط انجمن هیدرولیک ایران و دانشکده فنی دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنفرانس:
سازه های هیدرولیکی
مهندسی رودخانه
هیدرولیک دریا و سواحل
هیدرودینامیک
هیدرولیک محاسباتی
مدلهای هیدرولیکی
مدیریت سیستمهای هیدرولیکی
سیستمهای انتقال و توزیع در شبکه ها
ماشین های آبی و هیدرو مکانیک
هیدرولیک آبهای زیرزمینی
هیدرولیک محیط زیستمقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران