نهمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، آبان ماه ۱۴۰۲

نهمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

The 9th International Conference on Physical Education and Sports Sciences

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

نهمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی