نهمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، آبان ماه ۱۴۰۲