هفتمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند ماه ۱۴۰۱

هفتمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

The 7th International Conference on Physical Education and Sports Sciences

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

هفتمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی