هشتمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، خرداد ماه ۱۴۰۲

هشتمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

The 8th International Conference on Physical Education and Sports Sciences

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

هشتمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی