اولین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، مهر ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

First International Conference on Physical Education and Sports Science

پوستر اولین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

اولین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی