دومین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

The Second International Conference on Physical Education and Sports Science

پوستر دومین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دومین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی