سومین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تیر ماه ۱۴۰۰

سومین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

Third International Conference on Physical Education and Sports Science

پوستر سومین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

سومین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی در تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی