چهارمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، آبان ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

Fourth International Conference on Physical Education and Sports Science

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

چهارمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی