ششمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، شهریور ماه ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

The 6th International Conference on Physical Education and Sports Sciences

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

ششمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی