سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، آبان ماه ۱۳۹۸

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

13th International Conference on Strategic Management

پوستر سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ توسط ،انجمن مدیریت راهبردی ایرانانجمن مديريت راهبردي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک