پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دی ماه ۱۳۸۹

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

5th International Conference on Strategic Management

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۸۹ توسط ،انجمن مدیریت راهبردی ایرانگروه ناب-انجمن مديريت راهبردي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک