سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، آبان ماه ۱۳۸۷

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

3rd International Conference on Strategic Management

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۷ توسط ،انجمن مدیریت راهبردی ایرانآكادمي مديريت استراتژيك -انجمن مديريت راهبردي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک