یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، اسفند ماه ۱۳۹۶

یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

International Conference on Strategic Management

پوستر یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،انجمن مدیریت راهبردی ایرانانجمن مديريت راهبردي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک