دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، آبان ماه ۱۳۸۶

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

2nd International Conference on Strategic Management

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۶ توسط ،انجمن مدیریت راهبردی ایرانگروه ناب -انجمن مديريت راهبردي ايرانموسسه مديريت و توسعه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک