دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، آبان ماه ۱۳۹۷

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

12th International Conference on Strategic Management

پوستر دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۷ توسط ،انجمن مدیریت راهبردی ایرانانجمن مديريت راهبردي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک