دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، آذر ماه ۱۳۹۲

دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

International Conferenceon Strategic Managment

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۲ توسط ،انجمن مدیریت راهبردی ایرانانجمن مديريت راهبردي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک