چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دی ماه ۱۳۸۸

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

4th International Conference on Strategic Management

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۸۸ توسط ،انجمن مدیریت راهبردی ایرانگروه ناب-انجمن مديريت راهبردي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک