یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، اسفند ماه ۱۴۰۱

یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی

11th International Conference on Psychology, Educational Sciences and Lifestyle

پوستر یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی

یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،شبکه دانشگاههاي مجازي جهان اسلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی